Warunki uczestnictwa

O możliwości przystąpienia do egzaminu decyduje sensei prowadzący zajęcia na podstawie obecności na zajęciach i bieżącej oceny nabytych umiejętności.

Sposób zdawania egzaminu

O przebiegu egzaminu, kolejności wykonywania poszczególnych ćwiczeń i technik decyduje egzaminator. Zadania należy wykonywać natychmiast po wydaniu przez egzaminatora komendy, w sposób płynny i stanowczy zarazem. Nie należy zbyt długo się zastanawiać nad wykonaniem danej techniki.

Wszystkie techniki i ćwiczenia (również pady) należy wykonywać przemiennie na prawą i lewą stronę. Jeżeli technika posiada wersję omote i ura należy najpierw wykownać wersję omote na prawą i lewą rękę, a następnie wersję ura na prawą i lewą rękę. Nie ma znaczenia, czy zaczynamy od prawej czy od lewej ręki.

Wymagania egzaminacyjne

Zakres materiału egzaminacyjnego (wykaz technik) na poszczególne stopnie kyu jak i czas treningowy wymagany na ich opanowanie jest zgodny z ustaleniami Polskiej Federacji Aikido.
Zawiera rózwnież dodatkowe wymagania stosowane wyłacznie w klubie Fudoshin Aikido zaopiniowane przez członka Rady Technicznej Polskiej Federacji Aikido sensei Andrzeja Bazylko, uzgodnione i zatwierdzone przez Zarząd oraz Radę Techniczną Polskiej Federacji Aikido.
Przystępując do egzaminów w klubie Fudoshin Aikido należy przygotować się na wskazane wymagania niezależnie od klubu w jakim na codzień trenuje się Aikido.

Zobacz: szczegółowa lista wymagań egzaminacyjnych