Warunki uczestnictwa

O możliwości przystąpienia do egzaminu decyduje sensei prowadzący zajęcia na podstawie obecności na zajęciach i bieżącej oceny nabytych umiejętności. Sensei może również, według własnego uznania, zezwolić adeptowi na zdawanie na wyższy stopień niż wynikający z jego wieku. Może również zalecić zdawanie na niższy stopień niż przynależny do wieku adepta, jeżeli uzna, że poziom wyszkolenia nie jest odpowiedni.

Sposób zdawania egzaminu

O przebiegu egzaminu, kolejności wykonywania poszczególnych ćwiczeń i technik decyduje egzaminator. Zadania należy wykonywać natychmiast po wydaniu przez egzaminatora komendy, w sposób płynny i stanowczy zarazem. Nie należy zbyt długo się zastanawiać nad wykonaniem danej techniki.

Wszystkie techniki i ćwiczenia (również pady) należy wykonywać przemiennie na prawą i lewą stronę. Jeżeli technika posiada wersję omote i ura należy najpierw wykownać wersję omote na prawą i lewą rękę, a następnie wersję ura na prawą i lewą rękę. Nie ma znaczenia, czy zaczynamy od prawej czy od lewej ręki.

Wyniki

O zdaniu egzaminu i przyznanym stopniu decyduje egzaminator. Przyznany stopień potwierdza certyfikat wystawiany jest przez Polską Federację Aikido na wniosek egzaminatora po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej.

Szczegółowa lista wymagań z uwzględnieniem grupy i wieku adepta


Informacje przydatne do przygotowania do egzaminu: