• Wchodząc oraz opuszczając dojo, należy ukłonić się w kierunku kamiza lub osób będących na tatami (macie). Wskazany jest również ukłon przy wchodzeniu i schodzeniu z tatami (w seiza).
 • Na tatami nie wchodzimy w obuwiu, a zori (klapki) zostawiamy schludnie ułożone na półkach do tego przeznaczonych lub wzdłuż tatami.
 • Należy dołożyć wszelkich starań, aby nie spóźniać się na zajęcia. Należy również uwzględnić czas potrzebny na przygotowanie dojo/tatami do ćwiczeń. W przygotowaniach tych powinni uczestniczyć wszyscy ćwiczący. Jeśli spóźnisz się na trening, należy usiąść z brzegu tatami i cierpliwie czekać na znak od prowadzącego na dołączenie do ćwiczących.
 • Na tatami siedzimy w seiza lub w siadzie skrzyżnym (po turecku). Nie należy siadać tyłem do kamiza.
 • Przystępując do treningu należy zdjąć wszelką biżuterię np. zegarek, pierścionki, kolczyk, spinki do włosów. Nawet tak drobne przedmioty mogą narazić Ciebie i współćwiczących na różne, czasem dotkliwe kontuzje.
 • Na tatami nie wolno wchodzić z jedzeniem, piciem ani gumą do żucia.
 • Strój do treningu należy utrzymywać czysty i w dobrym stanie.
 • Ręce oraz stopy (najlepiej całe ciało) powinny być czyste. Paznokcie u rąk i nóg należy utrzymywać w nienagannym stanie, czyli czyste i krótko obcięte.
 • Rozmowy w trakcie zajęć należy ograniczyć do minimum, a ich temat powinien być związany z wykonywanymi ćwiczeniami. Szczególnie niegrzeczne jest rozmawianie w czasie gdy instruktor zwraca się do wszystkich ćwiczących.
 • Jeśli masz problem z wykonywaniem bieżącej techniki, nie wołaj do instruktora o pomoc przez całą salę. Najpierw postaraj się zorientować o co chodzi patrząc na parę ćwiczącą obok. Rozwijanie umiejętności uważnego obserwowania jest nieodzowne dla treningu. Jeśli jednak nadal nie potrafisz sobie poradzić, możesz podejść do instruktora (jeśli udziela w tym czasie wskazówek innym to należy poczekać aż skończy), ukłonić się i poprosić o uwagę.
 • Polecenia instruktora należy wykonywać bez ociągania się, aby reszta grupy nie musiała na Ciebie czekać.
 • W trakcie treningu nie dopuszczalne jest siłowanie i szamotanie się z partnerem w celu udowodnienia, że technika wyjdzie lub nie wyjdzie. Jeśli masz wątpliwości co do sposobu wykonywania danej techniki poproś o konsultacje instruktora.
 • Na treningu należy wykonywać tylko ćwiczenia (techniki) zadane i omówione przez instruktora.
 • Nie ma obowiązku wykonywania zadanego ćwiczenia, które przekracza bieżące umiejętności lub stan zdrowia (samopoczucia) ćwiczącego. Można, po konsultacji z instruktorem, wykonać jego prostszą, bezpieczniejszą wersję. Jeżeli ćwiczenie wykonywane jest w parach należy o tym również poinformować współćwiczącego.
 • Należy pamiętać jaki jest cel uczestnictwa w treningu - bierzesz udział w zajęciach, aby się czegoś nauczyć, a nie udowadniać innym jak wiele już umiesz. Dlatego Twoja postawa powinna być otwarta na nowe doświadczenie i wiedzę, pełna szacunku, cierpliwości i zrozumienia dla innych uczestników treningu.
 • Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy ukłonić się do partnera i formułą „onegai shimasu” poprosić o wspólne ćwiczenie.
 • Po wykonaniu wspólnych ćwiczeń należy podziękować partnerowi ukłonem. Po uzyskaniu indywidualnych wskazówek od instruktora również dziękujemy ukłonem.
 • Jeśli w trakcie treningu instruktor udziela indywidualnych wskazówek komuś w Twoim najbliższym otoczeniu należy się upewnić czy ma do tego stosowną ilość miejsca. Jeśli nie, należy usiąść w seiza z boku, aby pozostawić odpowiednią przestrzeń.
 • Jeśli musisz opuścić dojo przed zakończeniem treningu, należy o tym uprzedzić instruktora przed rozpoczęciem zajęć oraz przed samym wyjściem podejść i poinformować instruktora o chęci opuszczenia tatami.
 • Przebierać się należy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Telefony komórkowe należy wyciszyć na czas treningu.
 • Osoby decydujące się na obejrzenie treningu, powinny pozostać do jego końca, siedząc z brzegu tatami lub na ławkach do tego przeznaczonych, nie rozmawiając oraz nie zwracając na siebie uwagi ćwiczących.
 • Uczestnictwo w zajęcia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających jest niedopuszczalne. Oceny stanu osoby dokonuje instruktor prowadzący zajęcia. Jest ona ostateczna.

data publikacji: 1 września 2020r.