Legitymacja klubowa

Każdy adept klubu Fudoshin Aikido powinien posiadać legitymację klubową. (aktualna cena to 30zł)

W legitymacji potwierdzane są wszystkie uzyskane przez adepta stopnie od 6 do 1 kyu.

Dla młodszych adeptów uzyskujących stopnie od 12 do 7 kyu do legitymacji klubowej należy zakupić dodatkową "wkładkę" przeznaczną tylko na te stopnie (aktualna cena to 10zł).

Dystrybucją legitymacji klubowych i wkładek w ramach Polskiej Fedederacji Aikido zajmują się kluby.

Leitymacja zawiera również miejsce na pamiątkowe wpisy potwierdzające stażr, obozy i treningi okolicznościowe potwierdzające aktywność i zaangażowanie adeptów na drodze rozwoju własnego Aikido


Certyfikat

To okolicznościowy dokument a formacie A4 potwierdzający zdany agzamin.
Aktualna opłata za wydanie certyfikatu (niezależnie od stopnia) wynos 10zł.


Opłaty za egzaminy

stiopień opłata za egzamin certyfikat razem
12-7 KYU 20zł 10zł 30zł
6 KYU 40zł 10zł 50zł
5 KYU 45zł 10zł 55zł
4 KYU 50zł 10zł 60zł
3 KYU 55zł 10zł 65zł
2 KYU 60zł 10zł 70zł
1 KYU 65zł 10zł 75zł

  • Opłatę za egzamin wnosi się tylko po zdanym egzaminie (gotówką u egzaminatora, są to opłaty na rzecz Polskiej Federacji Aikido).
  • Wpis do legitymacji klubowej potwierdzający egzamin można uzyskać zaraz po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej.
  • Certyfikat jest wystawiany przez Polską Federację Aikido na podstawie protokołu egzaminacyjnego i wniesionej opłaty za egzamin i certyfikat. Jego sporządzenie może zająć kilka tygodni.