Suburi Jo - to zestaw ruchów wykonywanych jo przez jedną osobę.

 1. Choku tsuki
 2. Kaeshi tsuki
 3. Ushiro tsuki
 4. Tsuki gedan gaeshi
 5. Tsuki jodan gaeshi
 6. Shomen uchikomi
 7. Renzoku uchikomi
 8. Menuchi gedan gaeshi
 9. Menuchi ushiro tsuki
 10. Gyaku yokomen ushiro tsuki
 11. Katate gedan gaeshi
 12. Katate toma uchi
 13. Katate hachi no ji gaeshi
 14. Hasso gaeshi uchi
 15. Hasso gaeshi tsuki
 16. Hasso gaeshi ushiro tsuki
 17. Hasso gaeshi ushiro uchi
 18. Hasso gaeshi ushiro harai
 19. Migi nagare gaeshi uchi
 20. Migi nagare gaeshi tsuki