Warunki uczestnictwa

O możliwości przystąpienia do egzaminu decyduje sensei prowadzący zajęcia na podstawie obecności na zajęciach i bieżącej oceny nabytych umiejętności.

Zasady zdawania i przystąpienia do egzaminów są uzależnione od grupy wiekowej.

Wymagania egzaminacyjne

- dla dzieci - zgodnie z programem nauczania obiązującym w mieżącym sezonie
- dla młodzieży i dorosłych - zgodnie z wymogami Polskiej Federacji Aikido

Sposób zdawania egzaminu

O przebiegu egzaminu, kolejności wykonywania poszczególnych ćwiczeń i technik decyduje egzaminator. Zadania należy wykonywać natychmiast po wydaniu przez egzaminatora komendy, w sposób płynny i stanowczy zarazem. Nie należy zbyt długo się zastanawiać nad wykonaniem danej techniki. Wszystkie techniki i ćwiczenia (np. pady) należy wykonywać przemiennie na prawą i lewą stronę.

O wyniku egzaminu i przyznanym stopniu decyduje egzaminator.