Obowiązują od 1 września 2020 do odwołania

 • w treningach mogą uczestniczyć jedynie osoby, które wypełniły „Deklarację Klubową” lub „Deklarację Uczestnictwa w Treningu Pokazowym”
 • dziecko na trening może przyjść samodzielnie lub zostać przyprowadzone tylko przez domownika (osoba wspólnie zamieszkującą)
 • osoby odprowadzające dzieci mogą wchodzić na teren szkoły tylko w razie wyraźnej konieczności (takiej jak: pierwszy trening, konieczność rozmowy z instruktorem, itp.)
 • osoby dorosłe odprowadzające dzieci na terenie szkoły obowiązkowo mają cały czas pozostawać w maseczkach i ograniczyć poruszanie się po niej do niezbędnego minimum
 • z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są tylko dzieci poniżej 13 roku życia
 • osoby ćwiczące od 13 roku życia zobligowane są do noszenia maseczek, zdejmują je dopiero wchodząc w dojo na matę treningową
 • osoby przyprowadzające dzieci, które chcą obserwować trening dla dzieci muszą pozostawać cały czas w maseczkach i zachowywać odpowiedni dystans
 • uczestnicy treningów powinni przyjść do klubu, przebrać się i opuścić szatnię zanim poprzednia grupa skończy zajęcia i zejdzie do szatni, aby uniknąć spotkania dwóch grup w małej szatni
 • przed i po treningu uczestników obowiązuje dezynfekcja lub mycie rąk
 • pomiędzy treningami mata jest dezynfekowana
 • osoby z objawami chorobowymi w postaci kaszlu, kataru, wysokiej temperatury nie przychodzą na treningi (dotyczy to również osób odprowadzających dzieci)

Powyższe zasady opracowano na podstawie obowiązujący aktualnie wytycznych Ministerstwa Zdrowia dostępnych na stronach:
www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Prosimy o ich stosowanie.

data publikacji: 1 września 2020r.