19-28 listopada 2013
W związku z wyjazdem sensei Maksymiliana Nowaczyka do Japonii, na specjalne zaproszenie dyrecji Shiseikan'u (seminarium instruktorskie BUDO), zajęcia dla grupy starszej (dorośli i młodzież) poprowadzą starsi uczniowie: Piotr Rydzewski 4kyu i Michał Feliniak 4kyu.

Zajęcie dla dzieci nie będą się w tych dniach odbywały.

Nastąpi również czasowa zmiana godzin treningów dla dorosłych i młodzieży.
Wtorek i czwartek od 19:00 do 20:45