Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed pierwszym treningiem.


 • Proszę przyjść na pierwszy trening odpowiednio wcześniej.
 • Na pierwszy trening wszyscy (dzieci i młodzież) przychodzą do grup, w których dotychczas ćwiczyli (zobacz: treningi i opłaty). Będziemy wspólnie decydować o przejściu do wyższej grupy.
 • Przed treningiem konieczne będzie wypełnienie formularza kontaktowego w celu zaaktualizowania danych kontaktowych.
 • Osoby (w tym dzieci), które przychodzą na pierwszy trening (pokazowy/próbny) będę musiały wypełnić krótki formularz: Deklarację uczestnictwa w treningu pokazowym.
 • Opłaty za treningi uległy zmianie. Proszę o zapoznanie się z ich wysokością i dokonywanie płatności przelewem (zobacz: treningi i opłaty).
 • Proszę zapoznać się ze zaktualizowaną Etykietą DOJO - są niewielkie zmiany.
 • Proszę dokładnie zapoznać się z Zasadami sanitarnymi, które obowiązywały w naszym DOJO podczas pandemi. Ich cele było ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Cześć z nich takich jak:
  • nie mieszanie się osób z różnych grup w szatni
  • poczekanie aż poprzednia grupa opuści salę treningową zanim wejdzie następna
  • dezynfekcja rąk
  są nadal aktualne.