Egzaminy podsumowujące sezon treningowy 2019-2020 dla dzieci początkujących/młodszych odbędą się w czwartek, 29 października 2020.
O tym, kto może przystąpić do egzaminu i na jaki stopień może zdawać informowałem dzieci na treninga w zeszłym tygodniu.
Jutro na treningu, we wtorek 27 października 2020, każde z dzieci dostanie pisemną informację dla rodzi.
Materiał egzaminacyjny był ćwiczony (powtarzany) na zajęciach we wrześniu i październiku 2020.

Wymagany zakres wiedzy, technik, ćwiczeń oraz sposób zdawania egzaminów: wymagania egzaminacyjne dla dzieci

Czwartkowy trening rozpoczniemy rozgrzewką (zabawą), a następnie osoby zdające przystąpią do egzaminów.
Wyjątkowo egzaminy odbędą wię bez udziału publiczności. Nie jest to niestety możliwe w świetle obecnych przepisów sanitarnych.

Dla dzieci, które nie będą mogły w tym dniu uczestniczyć w egzaminie wyznaczony zostanie dodatkowy termin. Nie sposób teraz przewidzieć kiedy.

sensei
Maksymilian Nowaczyk