Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed pierwszym treningiem.

Proszę również przyjść na pierwszy trening odpowiednio wcześniej.


  • Na pierwszy trening wszyscy przychodzą do grup, w których ćwiczyli w marcu 2020 (zobacz: treningi i opłaty). Będziemy wspólnie decydować o ewentualnym przejściu do wyższej grupy.
  • Przed treningiem konieczne będzie wypełnienie Deklaracji Członkowskiej w celu zaaktualizowania danych kontaltowych oraz wyrażenie sandardowych zgód.
  • Osoby (w tym dzieci), które przychodzą na pierwszy trening (pokazowy/próbny) będę musiały wypełnić krótki formularz: Deklarację uczestnictwa w treningu pokazowym.
  • Opłaty za treningi pozostają na dotychczasowym poziomie. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem (zobacz: treningi i opłaty).
  • Osoby, które wniosły opłatę za miesiąc marzec 2020 (przerwany przez lockdown) za miesiąc wrzesień 2020 uiszczają 50% opłaty.
  • Proszę zapoznać się ze zaktualizowaną Etykietą DOJO - są niewielkie zmiany.
  • Proszę dokładnie zapoznać się z Zasadami sanitarnymi obowiązującymi w naszym DOJO mającymi na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się COVID-19
  • Dla dzieci kontynuujących treningi planujemy egzaminy na początku listopada (w ramach zakończenia sezonu 2019/2020, który miał być w czerwcu). Konieczne jest jednak regularne ćwiczenie we wrześniu i październiku w celu dobrego przygotowania się do egzaminu.