Przypominamy ....

treningi Aikido dla wszystkich grup odbywają się cały czas w ścisłym reżimie sanitarnym !!

Szczegóły dostępne są na stronie: Zasady sanitarne związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19

Prosimy o bezwzględne ich przestrzeganie!