Najważniejsze informacje oraz zmiany w nowym sezonie treningowym.

Zaczynamy 5 września

18:30 - 19:30 - dzieci (wszystkie grupy)
19:45 - 21:30 - młodzież i dorośli (wrześniowe treningi są bez broni, od października JO)

Od 12 września wszystkie grupy dziecięce będą miały treningi zgodnie z planem.

Zapisy

Na trening można zapisać się w każdej chwili, również w trakcie całego roku szkolnego (sezonu). Jest to jednak możliwe tylko wtedy gdy są 'wolne miejsca'.
Można zapisać się już teraz poprze telefon/email lub na dowolnych zajęciach przychodzą 15 minut przed ich rozpoczęciem.
(zobacz: pierwszy trening)

Dzieci - trening dla początkujących

W nowym sezonie pozostanie podział na dwie grupy dziecęce: początkujących i zaawansowanych.
W grupie początkującej będą ćwiczyć wszystkie dzieci rozpoczynające naukę Aikido oraz te, które ćwiczyły w tej grupie w poprzednim sezonie a nie uzyskały awansu do grupy zaawansowanej. Decyzję, które dzieci zmienią grupę początkującą na zaawansowaną podejmować będziemy wspólnie w momencie rozłaczenia treningów obu grup (ok 19 września).
(zobacz: treningi i opłaty)

Płatności

W tym roku preferowanym sposobem regulowania opłat za treningi jest płatność przelewem bezpośrednio na konto klubu. Proszę zapoznać się ze sposobem opisywania przelewu, aby nie było wątpliwości kogo i jakiego okresu przelew dotyczy.
(zobacz: treningi i opłaty)

Wysokość opłat

W tym roku wysokość opłat dla grupy dziecencej początkującej została zrównana z grupą zaawansowaną, ze względu na wydłużenie czasu treningu.
(zobacz: treningi i opłaty)

Warto wiedzieć

  • Aikido to nie sport, to sztuka walki.
  • W Aikido nie ma zawodów. Są egzaminy, na których prezentowane są kolejne poziomy osiągniętych umiejętności.
  • Liczy się rozwój indywidualny każdej osoby, nauka i robienie postępów. Celem jest osiągniecie mistrzostwa. Każdy podąża własną ścieżką i osiągnie mistrzostwo w swoim czasie.
  • Szacunek do ludzi i współpraca jest jedynym sposoben osiągnięcia mistrzostwa w Aikido.
  • Każdy trening i poziom ćwiczeń zawsze dopasowywany jest do umiejętności aktualnie znajdujących się na macie ćwiczących. Często też osoby o różnych poziomach umiejetności wykonują jedno ćwiczenie w sposób odpowiedni dla siebie.
(zobacz: treningi i opłaty, pierwszy trening, etykieta dojo)