W czasie ferii fimowych 16-27 lutego 2017 zajęcie Aikido dla dzieci będą odbywały się wg normalnego rozkładu zajęć. Opłaty będą dostosowane do nieobecności dziecka na zajęciach związanej z wyjazdem na ferie (pomniejszone o 1/4 lub 1/2). Proszę jednak taką nieobecność zgłosić trenerowi wcześniej, w dowolnej formie, przed feriami.

Tradycyjnie już, jak co roku organizujemy w klubie w czasie ferii akcję, w której uczestnictwo dzieci jest bezpłatne:


Sensei